fbpx


#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

HUSRÅD – FÆLLESMØDE – HUSORDEN

Vi søger gennem skolens hverdag at give eleverne oplevelsen af, hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund. Det udmønter sig i at vi er fælles om tingene – at alle er lige ansvarlige for at samværet og dagligdagen fungerer på en god måde. Frihed, ansvar og medindflydelse er en del af vores pædagogik. Vi har et husråd, som består af fem elever og to lærere, bl.a. for at styrke samarbejdet mellem elever og lærere og inspirere til fælles opgaver i hverdagen.

Husrådet skal være med til at fastholde den enkelte på sit ansvar og er ansvarligt for afviklingen af skolens fællesmøder. Der kan til enhver tid, hvis en sag taler herfor, indkaldes til ekstraordinært fællesmøde.

Når mange mennesker lever sammen på en kostskole, kan adfærdsmulighederne for den enkelte af forståelige grunde ikke helt være de samme som i en privat familie. Ud fra dette synspunkt og denne holdning er det, at vi fra skolen opstiller nogle få regler til hjælp for samværet.

Disse regler er:

– at man deltager aktivt i undervisningen og møder til tiden, også i forbindelse med praktisk arbejde og måltiderne.

– at man holder sig fra spiritus og narkotiske stoffer

– at det er en menneskeret at der skal være ro otte timer i døgnet, fra kl. 23.00 til kl. 7.00