#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Hvor
ligger Eriksminde Efterskole?
Vis adressen på kort fra findvej.dk

Skoleweekender
Ca. 11 weekender i løbet af året er skoleweekender, hvor alle elever skal være på skolen. De øvrige er friweekender, hvor eleverne kan tage hjem fredag kl. 15.45

Fri fra skole
Skal eleven have fri fra skolen, kan det kun ske efter henvendelse fra hjemmet. Det gælder også hvis eleven skal have fri en skoleweekend.

Rygning
Der må ikke ryges på skolens område.

Lommepenge
Elevernes lommepenge kan opbevares i “elevbanken”, som holder åbent efter middagsmaden og efter aftensmaden. Der kan overføres penge til elevbankens konto i

Jyske Bank, Odder
reg. nr. 6610
konto nr. 0001076386

Husk at skrive i meddelelseslinien (“Besked til modtager” e.l.) hvem pengene skal udbetales til. Fra pengene overføres til de kan udbetales til eleven kan der gå et par dage.

Der kan endvidere indbetales til elev-banken på
MobilePay 6151 3204. Husk at skrive elevens navn.

Ferier
Skolen er lukket i efterårs-, jule- og vinterferien.