#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Studievejledningen på Eriksminde varetages af skolens vejledere i tæt samarbejde med pønsegruppe-lærere og faglærere. I skoleåret 2016-2017 varetages vejledningen af Rie Lundby Petersen, Rolf Ormstrup og Lotte Ormstrup.

Formålet med vejledningen er at få øje på de muligheder, der er for valg af uddannelse og erhvervsretning og gøre eleverne bevidste om egne interesser, motivation og evner med henblik på at foretage et kvalificeret valg.

Årsplan for vejledningen på Eriksminde:

Uge 33: Pønsegruppe-samtaler med alle elever.

Uge 35: 10.klasse eleverne får information om -og tilmeldes brobygning i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Skanderborg-Odder.

Uge 35-50: Individuelle samtaler med alle elever. Fælles-og gruppevise møder med fokus på fremtidige uddannelsesmuligheder.

Uge 41: Fredag d.14/10 skole-hjem samtaler, med fokus på trivsel, og fremtiden efter E.E.

Uge 45: 10.klasseseleverne er på brobygning og 9.klasses eleverne har vejledning og samtaler på skolen, om mulighederne efter grundskolen og ansøgningsprocedure.

Uge 4: 28-29/1 Weekend med fokus på studievalg. Bl.a. besøg af tidligere elever som fortæller om deres forskellige veje ind i fremtiden. Individuelt arbejde med Optagelse.dk

Uge 1-6: Fredag d.10/2 skole-hjem samtaler om trivsel og-eller fremtiden efter Eriksminde-efter behov.

Uge 2-7: Orienteringsmøder på ungdomsuddannelserne. Vær opmærksom på den præcise dato på de forskellige uddannelsesinstitutioner!

Uge 3: 20/1 På forældredagen med skolens store teaterforestilling, vil der, for alle forældre, være orientering om optagelsesprocedurerne til ungdomsuddannelserne.

uge 9: 1. marts er deadline for den koordinerede ansøgning til ungdomsuddannelsen.

Nyttige adresser

www.ug.dk: Uddannelsesguiden, en gratis portal med gode uddannelsesbeskrivelser.

www.evejledning.dk: eVejledningen vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra undervisningsministeriet.

www.minuddannelse.net: Her skrives uddannelsesplanen. Brug uni-login.

www.optagelse.dk: Her føres uddannelsesplanen over digitalt. Selve ansøgningen til det videre uddannelsessted skrives her. Uddannelsesplanen skal underskrives af elev, vejleder og forældre.

Samarbejde

Vejlederne har et godt samarbejde med UU-centeret i Skanderborg/Odder hvor vi mødes med vejledere fra andre efterskoler. Et godt mødested for praktiske overvejelser og lovmæssige opdateringer fra UU-centerets leder Lone Buch.

Vejlederne deltager hvert år i Vejlederkonferencen i Efterskoleforeningen, hvilket giver inspiration og viden om vejledning i et større perspektiv.