fbpx


#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Inklusionstilbud på Eriksminde Efterskole

Eriksminde Efterskole tilbyder inklusion til elever med behov for ekstra støtte.

Skolen inkluderer elever med særlige behov, som har et støttebehov på mindre end 9 timer pr. uge. Har en elev behov for mere end dette, er der tale om specialundervisning, hvor der gælder andre regler.

Inklusionstilbuddet på Eriksminde Efterskole:

Ekstra støtte til de emner, der arbejdes med i de forskellige fag. Hjælpen er primært rettet mod fagene dansk, engelsk og matematik.

Støtten kan have form af

– Individuel undervisning
– Supplerende undervisning
– Støtte i den almindelige undervisning
– Undervisning på særlige hold

I hvert af fagene dansk, engelsk og matematik kan der oprettes et hold med få elever, som derved hver især får mulighed for ekstra faglig opmærksomhed.

Ekstra hjælp til faglige opgaver ved den daglige lektiecafe

Støtte til planlægning og strukturering af hverdagens forskellige opgaver, fx gennemgang af ugens/dagens skema og evt. afvigelser fra den normale dagsrytme.

Den ekstra hjælp varetages af skolens personale og tilbuddet ligger ud over den normale kontakt og de normale samtaler, der er mellem den enkelte elev og faglærere, kontaktlærere, vejledere m.fl.

Iværksættelse af særlig støtte og hvilken art aftales med eleven og forældrene