#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Valgfagene, værkstedsfagene eller de kreative fag (det er det samme) er på Eriksminde ikke organiseret som liniefag, men netop som valgfag, hvilket betyder at man har mulighed for at vælge mellem en lang række tilbud tre gange i løbet af året.
Der er i løbet af en almindelig uge tre forskellige valgfagsblokke (for 9. kl. dog kun to) hver med 4 lektioner og man vælger fag tre gange i løbet af året hvilket betyder at man har mulighed for at have 9 forskellige værkstedsfag i løbet af et skoleår.
Man har imidlertid også mulighed for at vælge det samme fag flere gange, hvis man har lyst til at arbejde mere i dybden.

I skoleåret 15-16 tilbydes der

kreativ Keramik
– Videokunst
– Film
– Musik
– Elektronisk musik
– Skulptur
– Træværksted
– Konceptkunst
– Foto (analogt)
– Iscenesat fotografi (digitalt)
– Drama
– Beklædningstekstil
– Filt
– Maleri
– Tegning

– Der kan derforuden vælges mellem en række idrætsfag
– Fodbold
– Håndbold
– Basketball
– Crossfit
– Styrketræning
– Badminton
– Yoga
og andet

Flere af fagene optræder i flere blokke og optræder ofte med en “overskrift” for den enkelte periode. Fx hedder “keramik” sjældent bare “keramik”, men kunne fx hedde “Drejekursus”, “Rakubrænding” eller “Skulpturel keramik” og foto kunne hedde “Portrættet”, “Landskabet” eller “Mørkekammerteknik”.

Der er rig lejlighed til at sammensætte fagene efter sine egne ønsker uden der dog kan gives garanti for at man ved hvert valg får sin 1. prioritet.