#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Onsdag d. 24. april kl. 16.30

Dialog er det sværeste i et demokrati
– men også det vigtigste

Eriksminde Efterskole inviterer til foredrag med Özlem Cekic om had, frygt, fordomme og kaffe.

Medierne fokuserer i høj grad på konflikterne og det, der splitter os. Debatter i fjernsynet, radioen, på Facebook og i kommentarspor trækker os ofte længere fra hinanden end forsøget på at opnå forståelse og enighed. Vi har fået skabt en offentlig debatkultur, hvor det er okay at komme med racistiske udtalelser, hvor latterliggørelsen af modstanderen er i fokus, og hvor hadefulde og groft krænkende udtalelser er blevet en del af normen.

Siden 2007, hvor Özlem Cekic blev valgt til det danske folketing som den første muslimske kvinde, har hun modtaget hademails. I starten slettede hun dem, så gemte hun dem, og på opfordring fra en ven begyndte hun at kontakte dem, der skrev til hende. Det har ført hende på en lang rejse rundt i verden. En rejse, der har åbnet op for dialog men også en rejse, der har konfronteret hende med hendes egne fordomme.

Özlem Cekic kommer på Eriksminde Efterskole og holder foredrag om, hvordan vi kan bygge bro mellem befolkningsgrupper. Hun tror på, på trods af alle vores forskelligheder, at der er mere, der binder os sammen, end der splitter os. Med sin ”dialogkaffe”, som nu er optaget i Den Danske Ordbog, har Özlem besøgt forskellige grupper af troende – kristne, jøder, muslimer, ateister med flere – i håb om, at de i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter. Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Og så kommer Özlem Cekic også med et bud på, hvad du selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, du måske tror, du intet har til fælles med.


Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 24. april 2019

16.30 Foredrag ved Özlem Cekic

“Dialog er det sværeste i et demokrati – men også det vigtigste”

18.00 En let anretning

19.00 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2018
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
På valg til bestyrelsen er
Jørgen Lycke-Petersen – genopstiller
Mette Geil – genopstiller
Anna Hvejsel – genopstiller ikke
Suppleanter
Solveig Grundtdal Grønborg – modtager genvalg
Else Skibsted – modtager genvalg
8. Valg af revisor
På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
9. Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. april.
HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Hvis du er studerende tilbyder skolen at betale din rejse til generalforsamlingen. Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Venlig hilsen bestyrelsen


For nogen er at rejse at leve. For andre er at rejse at overleve. Ud fra denne præmis inddeler den polske sociolog Zygmunt Bauman verdens befolkning i to grupper: Turisterne og vagabonderne. Fælles for begge grupper er, at de er i bevægelse i et evigt flydende foranderligt forbrugersamfund. Men imens turisten rejser for at søge oplevelser i en verden af muligheder, rejser vagabonden for at søge overlevelse i en verden af nød.

Årets teaterprojekt på Eriksminde Efterskole tager udgangspunkt i rejsen og det at være i bevægelse. Drømmerejsen. Charterrejsen. Flugten. Transport. Flytningen og flygtningen. Ruter og Grænser. Dyr og mennesker på træk.

I en scenekunsthybrid af performance, visuals, lyd og musik inviteres publikum med på en sansemættet rejse gennem en verden i bevægelse. Hvad rejser vi fra, og hvor rejser vi hen?

Velkommen ombord til Voyage Voyage.

Fredag 18. januar – KUN for tidligere elever
16.00 – Ankomst og kaffe
17.00 – Sang og orientering i storstuen
18.00 – Aftensmad
19.30 – Premiere på Voyage Voyage

Onsdag 23. januar – OFFENTLIG FORESTILLING
19.30 – Forestilling
20.30 – Kaffe i spisestuen

Fredag 25. januar – KUN for forældre og søskende
17.30 – Spisning for hold 1
18.30 – Forestilling for hold 1
19.00 – Spisning for hold 2
20.00 – Forestilling for hold 2
21.00 – Kaffe i spisestuen

18-19 Teater Voyage Voyage

Os på Eriksminde ønsker alle med tilknytning til skolen en god højtid og en festlig fejring af nytåret.

Vi har julet den sidste tid med nisseløjer og julemarked og der er afholdt stor julefest med kirkegang, fakkeltog, julemiddag med alt inkl. hjemmelavet rødkål, dans om juletræet, Nu’-det-jul-igen rundt på hele skolen, julehistorie og godteposer, så nu er stemningen sat til to ugers ferie.

Årsskrift 2018 er udsendt til alle medlemmer af eriksmindes skolekreds, så hvis det ikke allerede er i postkassen, kommer det meget snart.

Fornyelse af medlemsskab af skolekredsen sker ved at indbetale 100,- kr på reg.nr 7250, kontonr. 1245822

Nye medlemmer kan ansøge om medlemsskab ved at henvende sig til kontoret på post@eriksmindeefterskole.dk.

18-19 Jul på Eriksminde
18-19 Julemarked

Stillingen er besat

Køkkenmedarbejder – vikariat – 25 timer/uge i 10 uger

På Eriksminde Efterskole søger vi en vikar for vores ernæringsassistent-elev som skal på skole i perioden 7. jan – 15. mar. 2019.

Arbejdet vil ligge på hverdage fra 8.00 – 13.15 og vil omfatte alle produktioner i køkkenet. Vi er et køkken der laver mad fra bunden til 110 elever samt 20 medarbejdere dagligt. Foruden et glad og dynamisk køkkenpersonale deltager efterskoleeleverne også i køkkenarbejdet.

Varieret mad med udgangspunkt i årstidens råvarer (gerne økologisk) er en selvfølgelighed lige som elevernes trivsel i køkkenarbejdet er vigtig.

Hvis du synes det lyder som noget for dig, så søg dette job senest 15. dec. 2018.
Ansøgning sendes til helleljungdahl@eriksmindeefterskole.dk

Løn efter kvalifikationer.

Evt. spørgsmål kan rettes til
Helle Ljungdahl (køkkenleder) tlf 60676506
Angeline Jensen (køkkenleder) tlf 42242612

Søndag den 16. december.
Klokken 13:00-17:00

Eriksminde-eleverne inviterer til julemarked. 
Der vil være boder med kreativiteter og julegodter samt sang og dans. 
Måske møder du julemanden? 

Så kom juleglad og vær med!

Onsdag den 9. jan. fra kl. 18 – 21

er der åbent hus på alle landets efterskoler og selvfølgelig også på Eriksminde.

I januar er det mørkt og koldt, men vi tænder et lys for de gæster, som kommer for at høre om hvordan vi laver efterskole. Eleverne viser rundt og der er kaffe, kage og en samtale med en medarbejder i spisestuen efterfølgende.

Vær velkommen!

GYSERLØB
Som noget nyt i år skaber Eriksminde Efterskole hele skolen om til et kæmpe gyserløb, hvor du har mulighed for at sætte din fornuft på spil. Vær klar på at se skolens dybeste hemmelighed fyldt med skræk og rædsel.

PUNKT
Det er et interaktivt totalteater, hvor du som besøgende kommer til at opleve hele historien gennem hovedrollens synsPUNKT. Du skal igennem diverse rum og lignende, hvor du kommer til at møde dine værste mareridt, som er kommet til live.

HISTORIEN BAG
For over 150 år siden lå der en dyb hemmelighed på Eriksminde. Meget få mennesker kendte til den, for den var så grum og mørk, at selv frygten havde svært ved at finde vej. Det var Anstalten. Det var den, der sørgede for at vi, de raske var adskilt fra dem, de syge fra Anstalten. En af dem, Mauda forsvandt pludselig en dag fra Anstalten. Det siges, at hun går rundt mellem de raske- den dag i dag.

PRAKTISK
Da det er åbent hus, er arrangementet GRATIS for alle.
Vi anbefaler dog ikke, at du går ruten hvis du døjer med rygproblemer eller er gangbesværet.
Børn under 7 år anbefales også at undgå ruten, da det kan blive rigtig skræmmende.
Vi har vores hal åben hele aftenen, hvor man kan købe en kop kaffe og kage, hvis det kunne friste.

HVOR
Eriksmindevej 40, 8300 Odder
Det er muligt at parkere uden for skolen.

HVORNÅR
30. oktober 2018 – 18:00 til 21:00
31. oktober 2018 – 18:00 til 21:00
O.B.S! Vi gør opmærksom på, at turen i sig selv IKKE varer 3 timer, men at det blot er tidsrummet for, hvornår man kan komme.

SIKKERHED
Vi har folk til at holde øje med dig under hele turen, dermed er vi hele tiden klar, hvis du skulle få det dårligt, blive skræmt for meget eller generelt bare gerne vil ud.

SPØRGSMÅL
Kontakt os gerne her på vores Facebook-side eller via mail til post@eriksmindeefterskole.dk

Vi glæder os til at se dig.

 

 

TV2Østjylland kom forbi

Lørdag den 8. sep. 2018 afholdtes det årlige jubilæumsarrangement med deltagelse af både 10, 25, 40, 50 og 60 års-jubilarer. Det er altid fantastisk at høre jubilarerne fortælle om deres tid på Eriksminde og især at

høre dem fortælle hvad deres ophold på Eriksminde kom til at betyde for deres videre færd i livet.

Jubilæum fejres hvert år ca. den anden weekend i september.

 

2018 Jubilæum

Søndag 30. sep. kl. 13 – 17
er der åbent hus på Eriksminde.

Kom og besøg os, få en rundvisning, hør eleverne fortælle, få en kop kaffe og en snak med lærerne. Få et indtryk!