fbpx


#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Årgang 19-20 har været hjemsendt i ni lange uger, men er nu endelig tilbage på Eriksminde og vi arbejder i fællesskab på at få de sidste seks uger til at blive en formidabel afslutning på et meget specielt skoleår. Efter ni uger hjemme følte mange tilbagekomsten som den allerførste skoledag tilbage i august, fordi så mange forhold, regler og rutiner er blevet helt anderledes.

Vi glæder os til at alle giver den fuld gas på fællesskab, ansvar, forår og afstand.

Årgang 20-21 som går derhjemme og glæder sig til at starte på efterskole efter sommerferien er måske en smule bekymrede for hvordan corona-situationen kommer til at indvirke på deres kommende skoleår og vi må jo ærligt sige at vi ikke ved det endnu. Vi har dog en forhåbning og en klar forventning om at det bliver mindre unormalt end det er lige nu og uanset hvad, så kan årgang 20-21 glæde sig til et fantastisk efterskoleår.

Følg de jævnlige opdateringer om vores hverdag på Facebook og Instagram

 

 

 

Foredrag 29. april med Rasmus Ejrnæs er AFLYST
pga. corona-situation

 

 

Onsdag 29. april 2020 kl. 17.00

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

“Hvad skal vi bruge natur til?”

Kunst udfylder meget sjældent et formål ud over sit eget udsagn. Vi betragter det og tager det for det, det er – et udsagn.

Denne definition kan man også anvende på naturen og dyrelivet. Naturen udfylder i det store hele ikke andre formål end at være kunstneriske udsagn i vores verden. Der er selvfølgelig nogle dyr og planter, vi er afhængige af, for at kunne få mad på bordet, men langt hovedparten af verdens dyre- og plantearter kunne tages ud af ligningen i morgen, uden at det ville betyde andet, end at verden ville være en masse udsagn fattigere – ligesom at pille et maleri ned fra væggen.

Herhjemme udfylder naturen mange andre formål end at være udsagn. Den fredede natur er ikke kun fredet natur. Den er også mountainbike-spor, shelter-beliggenhed, svampejagtmark eller foretrukken fiskeplads. Men er den så overhovedet fredet? Og skal den være fredet i lille Danmark?

Der er mange, der har dele af svaret, og som har klare holdninger til, hvad naturen gavner og skal bruges til, men en af dem, som formodentlig har et af de bredeste perspektiver på den samlede naturdebat i Danmark, er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs.

Kom til foredrag med Rasmus Ejrnæs og hør ham fortælle om biodiversitetskrisen i Danmark og resten af verden. 

 

 

Generalforsamlingen 29. april 2020 er AFLYST
pga. corona-situationen.

Der indkaldes med almindeligt varsel til en ny generalforsamling, når situationen tillader det.

 

 

Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 29. april 2020

Der tages forbehold for corona-situationen, så hold øje med skolens hjemmeside

17.00 Foredrag ved Rasmus Ejrnæs
18.30 En let anretning og lidt underholdning
19.30 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
         1. Valg af dirigent
         2. Bestyrelsens beretning
         3. Forstanderens beretning
         4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
         5. Indkomne forslag
         6. Fastsættelse af kontingent
         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
            På valg til bestyrelsen er
               Jens Brusgaard – genopstiller ikke
               Birthe Christensen – genopstiller ikke
            Suppleanter:
               Else Skibsted – genopstiller
               Jens Christian Nedergaard Justesen – genopstiller
8. Valg af revisor
På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april 2020

HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Hvis du er studerende tilbyder skolen at betale din rejse til generalforsamlingen. Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen
Venlig hilsen bestyrelsen

Pressemeddelelse:
Med performances i byrummet og en udstilling på Kvindemuseet skaber aarhusianske unge fokus på kønsrelateret vold som del af et større EU-projekt
Kærestevold, digitale sexkrænkelser, hadforbrydelser og samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Alt sammen ord, som i de seneste år har fyldt i den offentlige debat og i oplysningskampagner rettet mod unge. Emner som kan samles under overskriften kønsrelateret vold.
Gennem det seneste skoleår har 10. klasses elever fra Eriksminde Efterskole, Tranbjergskolen og Skt. Knuds Skole i samarbejde med kunstnerne Tanja Nellemann Kruse og Lise Skou skabt en række kunstværker og performances, som handler om unges tanker om kønsrelateret vold.
Samarbejdet folder sig nu ud i udstillingen STOP! – Unges perspektiver på kønsrelateret vold, der vises på Kvindemuseet fra d. 5. marts. I forbindelse med ferniseringen på udstillingen laver skoleelverne fem performances og happenings rundt om i Aarhus.
Både udstilling og performances tager afsæt i, hvilke tanker unge selv gør sig om kønsrelateret vold. Og ikke mindst, hvilke bud på forebyggelse, de selv har. Med kunsten som udtryk har de unge arbejdet med at skabe en større bevidsthed om den kønsrelaterede volds mange ansigter.
EU-projektet DECIDES –Preventing Gender Based Violence– the youth’s outlook er et samarbejde mellem Kvindemuseet

og tre NGO’er i Rumænien og Spanien, som vil øge unges opmærksomhed på kønsrelateret vold. Unge venskabsklasser fra Rumænien og Spanien besøger i løbet af marts de danske unge i Aarhus til en fælles uge med fokus på emnet på tværs af landegrænser.

 

OPLEV PERFORMANCES I BYRUMMET D. 5 MARTS
14:20 – 14:35 Flyers-performance fra balkon på Kvindemuseet (Skt. Knuds Skole)
14:40 – 14:55 Skilte-performance på vej fra Kvindemuseet til Storve Torv (Skt. Knuds Skole)
15:00 – 15:15 Maske-performance på Store Torv (Eriksminde)
15:20 – 15:35 Poetry Slam ved Magasin (Eriksminde)

15:45 – 15:55 Klip-klap performance på vej fra Magasin til Kvindemuseet (Tranbjerg skole)

 

2020 Pressemeddelelse_Unge laver takeover på Kvindemuseet (1)

Så er årets teaterprojekt skudt igang på Eriksminde, og alle er i fuld sving med både lys, lyd, rekvisitter, scene og performance.


Glæd jer til forestillingerne og følg med i tilblivelsen af forestillingen på Facebook og Instagram.

Forestillinger
17. januar – tidligere elever
22. januar – offentligheden
24. januar – forældre

Arbejdet skrider frem

Som alle andre efterskoler holder Eriksminde åbent hus onsdag den 8. januar 2020 kl. 18 – 21.

Det er en mørk og kold tid, men I bliver budt indenfor i varmen til en rundvisning ved et par elever, en præsentation af Eriksminde ved forstanderen (kl. 18, 19 og 20) og en efterfølgende snak med en af skolens lærere over en kop varm kaffe.

Vær velkommen.

 

Efterskolernes Dag
Søndag 29. sep. 2019 kl. 13 – 17

Eriksminde Efterskole holder åbent hus søndag 29. sep., hvor alle er velkomne til et kig og en snak.

Kom og tjek din mavefornemmelse, når du bliver vist rundt af vores elever, får et lille kig ind i de mange kreative værksteder og får en snak med en af skolens lærere.

Kl. 13 og kl. 15 fortæller forstander, Lynge Korsgaard om Eriksminde og hvad vi står for.

TILMELDING

Dannelse med Hånd – Ånd – Hjerte

Fremtiden ser ud til at blive mere og mere digital og algoritmebaseret – eller gør den? Ligegyldig hvilke veje fremtiden bringer, er det vores opgave at klæde de unge mennesker på til en fremtid vi ikke kender.  Fremtiden har brug for hele mennesker, der har en egen dømmekraft og et eget værdikompas. Fremtiden har brug for unge mennesker, der er dannet med hånd, ånd og hjerte.

Program

09:00 – 09:30 Ankomst og kaffe
09:30 – 10:00 Morgensang
10:00 – 11:30 Foredrag m. professor emeritus Ove Korsgaard , “At danne sig er at løfte sig – men hvordan?”
11:30 – 12:00 Nyt fra Efterskoleforeningen
                      Regionen
                      Styrelsen

12:00 – 12:30 Frokost
12:30 – 15:00 Workshops      

 

 

TILMELDING

Workshops:

Abstraktioner i akrylmaleri

Farverne, følelserne og forestillingsevnen Tre praktiske øvelser, der på hver sin måde kan lede ind i og samles i det abstrakte/ ekspressive maleri. Mulighed for udveksling af erfaringer mht. billedbetragtning.  

Mille Tarp Jørgensen er en mester i at bruge hånd, ånd og hjerte i hendes undervisning. I 30 år har hun hjulpet elever med at udtrykke sig billedligt. Mille er ansat som timelærer på Eriksminde  

Analog fotografi.

To forskellige indgange til det sort/hvide portræt. Fra det iscenesatte til det intuitive.

Peter Klode er fotograf og har 30 års erfaring som underviser i foto. Peter er ansat som timelærer på Eriksminde  

Keramik

Keramik med hoved, hånd og hjerte tager udgangspunkt i keramikværkstedet som et hjemligt og inkluderende opholdsrum. Undervisningen tager sit afsæt i en balance mellem teknik, materiale og kunstnerisk inspiration. I vil på workshoppen få et lille indblik i ovenstående og på egen krop opleve arbejdsgangen i værkstedet med en lille opgave.

Kirsten Jæger har i 25 år dyrket utallige keramikerspirer som lærer på Eriksminde. Kirsten er derudover professionel keramiker og udøvende kunstner  

Naturfag

For at løse fremtidens mange udfordringer har vi brug for hele mennesker med veludviklede kompetencer inden for science, teknologi, engineering og matematik.

Det naturvidenskabelige videnscenter “Astra” kommer og fortæller om hvordan vi skal styrke talentudviklingen i naturfag, så eleverne har bedre plads til at udfolde sig og udnytte deres potentiale.

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

Rasmus Bejder brænder for naturfag. Udover at værer naturfagslærer på Frijsenborg Efterskole, er han også primus motor på naturfagsnetværket her i regionen. 

 

Trædrejning

Slip hånd og ånd løs i træværkstedet. Prøv kræfter med trædrejning og lav fx en skål, æske eller et smykke – mulighederne er endeløse.

Vitus Grønborg er i gang med at uddanne sig til snedker. På Eriksminde fik han som elev øjnene op for hvad hans hænder kunne i træværkstedet. Vitus er ansat som timelærer på Eriksminde  

Det Digitale Bevidstheds-show 

Mikkel Vinthers forsøger at sætte hele den digitale verdens udfordringer på landkortet og tage diskussionen fra der, hvor vi lander. Det kommer til at handle om algoritmer, digitale data-fodspor og den bagvedliggende opmærksomhedsøkonomi. Det kommer til at handle om Grundtvig og Hal Koch og om manglen på ’digitalt medborgerskab’ – og du kommer til både at lytte og diskutere, synge og bidrage. På baggrund af Mikkels erfaringer med de Digitale Ambassadører, 12 unge, der underviser på efterskoler i digital dannelse, skal vi diskutere og arbejde med efterskolernes rolle og muligheder i undervisningen om den digitale verdens udfordringer. 

Mikkel Vinther er højskolelærer på Krogerup Højskole og projektleder for de Digitale Ambassadører på Københavns Universitet.  

Podcast – lavet med hånd(ører), ånd og hjerte

Vi skal lege os frem til, hvordan vi med en digitaliseret verden kan hjælpe unge med at blive klogere på livet og sig selv. Vi skal i workshoppen selv producere nogle korte podcasts, hvor der vil være fokus på formidling og oplysning gennem lyd, historiefortælling, samtale og diskussion. Der kræves ingen tekniske kompetencer for at deltage

Jonas Landin Ohnemus arbejder med podcast på mange planer. Udover at undervise i det, producerer han også selv popdcast med fokus på den gode fortælling. Jonas er lærer på Eriksminde Efterskole

TILMELDING

Tale ved starten af skoleåret 2019-2020
v/ forstander Lynge Korsgaard

Rapporter om klimaet
“Alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød”. Sådan stod der på DR´s hjemmeside for 10 dage siden. Artiklen er lavet på baggrund af en rapport, der er lavet af forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Rapporten viser, at alkohol, kaffe og slik står for 28% af det samlede klimaaftryk fra danske fødevarer – hvorimod den (tidligere) store synder oksekød kun står for 11-15%.
I artiklen bliver der beskrevet, at samtidig med at alkohol, kaffe og slik udgør 28% af klimaaftrykket, så er det alt sammen fødevarer, som vi godt kan undvære – og faktisk vil have godt af at undvære.
Vi drikker rigeligt kaffe i Danmark. På verdensplan er det kun finnerne, der spiser mere slik end os. Og så er Danmark et af de lande i Europa, der drikker allermest alkohol pr. indbygger. I 2016 blev der solgt 8 rammer øl til alle, og så kommer vin og spiritus oveni.
Seniorforsker fra DTU og medforfatter til rapporten Ellen Trolle siger: “Der vil altså være tale om at slå to fluer med et smæk, fordi det også forbedrer vores generelle sundhedstilstand, hvis vi skærer ned på indtaget af nydelsesmidlerne”
Ministeren Mogens Jensen er også citeret i artiklen – for det er en alvorlig problematik, der (muligvis) skal tages hånd om.

Artiklen kom samme dag, som en anden rapport blev udgivet. Det er FN’s klimapanel, der fortæller, at jordens økosystem er presset af overforbrug og klimaforandringer, og at det er nødvendigt at foretage nogle radikale ændringer af vores fødevareproduktion.
25-30% af alle fødevarer der bliver produceret er spild. De bliver aldrig spist og er derfor fuldstændig ligegyldig madproduktion, der udpiner jorden og udleder unødvendig meget CO2.
Klimapanelets rapport blev vidt og bred taget op i medierne – og artiklen “Alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød” er med til at pege på, hvor vi skal tage fat,for at gøre noget ved problemet… Eller er den?

For fem dage siden kom Information med en artikel, der fortalte, at dem, der har betalt for rapporten om alkohol, kaffe og slik, er Kvægafgiftsfonden. Det er en fond, der har som erklæret mål at “styrke oksekødssektoren og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne”. Udover at Kvægafgiftsfonden har betalt for rapporten, så har landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer og slagteriet Danish Crown siddet i projektets styregruppe og været med til at formuleret forskerens opgave.
I artiklen fra Information sætter flere eksperter spørgsmålstegn ved en lang række metodiske problemer ved rapporten. Bl.a at det er den samlede klimabelastning for øl, vin, slik, kaffe, te, sodavand og andre søde sager, der er sat overfor det enkelte kødprodukt danskproduceret oksekød. Debatten raser. Forskerne siger, at konklusionen er indiskutabel. Eksperter siger, at rapporten er fuld af fejl og ubrugelig.

Tilbage står vi. Borgeren. Forbrugeren. Den helt almindelige dansker. Hvad skal vi tro på? Vi er prisgivet, for forskellige eksperter med forskellige holdninger siger forskellige ting. Og dette eksempel med oksekødet er langt fra det eneste. I 2015 sendte TV2 en dokumentar “De vaccinerede piger”, der satte fokus på en gruppe piger, der har fået hovedpine og kvalme som bivirkning af deres HPV-vaccine. Dokumentaren blev senere nomineret til den fornemme Cavling-pris. Det, der er, er, at der er ingen evidensbaseret forskning, der bakker pigerne op. Der er ingen, der betvivler, at de lider, men ingen har kunne koble det sammen med HPV-vaccinen. Antallet af vaccinationer mod livmoderhalskræft styrtdykkede i Danmark. I 2012 fik 90% af alle 12årige piger vaccinen, i 2016 var det tal 25% stik imod råd og vejledning fra læger, sundhedsfolk og eksperter.

Sandheden er blevet subjektiv. Der er ingen sandhed, alt er løgn, og alt er sandt. Så hvor efterlader det os? Ja egentlig efterlader det os ret alene. Det er op til os selv, hvad vi skal tro på, og hvordan vi skal handle.

Onkel Joakim
I mandags startede min ældste søn Bue i skole. Og apropos rapporter og eksperter så fulgte der selvfølgelig en rapport med til dette års skolestart. Overskriften på DR lød “Ny rapport: Dårlig skolestart kan skade chancer for job og uddannelse senere i livet”. Endnu en ting, man kunne gå op i og bekymre sig om… men jeg vil meget hellere fortælle, hvad vi lavede i sommerferien eller rettere ,hvad Bue lavede.
Bue har brugt store dele af sin sommerferie på at læse i mine Anders And bøger. Ja… jeg er vild med Anders And – eller rettere, jeg er vild med “Don Rosas” Anders And historier. Og faktisk helt specifik er jeg vild med hans 12 kapitler lange fortælling “Her er dit liv Joakim”, der beskriver Onkel Joakims lange og vilde liv fra det skotske højland til pengetanken på Hestebremsebakken. Bue har bladret og bladret, og en gang imellem har jeg fået lov at læse med.

Onkel Joakim har altid facineret mig. Han startede som 10årig med at tjene sin første mønt ved at bruge en halv time på at pudse grøftegraver McSenneps mudrede sko. McSennep betaler den besvimede Joakim med en ubrugelig dansk 25-øre og bliver derfor taget ved næsen – den 25-øre, der følger ham resten af livet som hans lykkemønt.
Men for Joakim er det faktisk ikke en lykkemønt. Han har aldrig brugt lykke i hans opbygning af hans handelsimperium. Han har brugt hårdt arbejde og slid og slæb. For ham er 25-øren en genstand, der evig og altid vil minde ham om, at han vil tjene sine penge på ærlig vis, og at han ikke kan stole på nogen som helst. Han er alene.

I “Her er dit liv Joakim” rejser den unge optimistiske og håbefulde Joakim til amerika for at finde lykken – som for ham betyder at blive rig. På hans rejse sejler han flodpram, bliver cowboy,i Afrika og Australien og tilbage i Skotland ,indtil han bliver guldgraver i Klondike.
I Klondike arbejder han utrætteligt i en ensom dal på at nå sit mål – at finde guld og blive rig. Da han på et tidspunkt vil skræmme nogle andre håbefulde guldgravere væk, tager han en stor mudret sten, som han vil kaste efter dem, men den er for tung at kaste. Han indser, at den må være af guld. Han løber hen for at vaske mudderet væk – for at se, om det er guld. Men han stopper og kommer i tvivl. Han tænker for sig selv “Hvis det virkelig er guld, så vil min søgen være omme! Jeg vil være rig, men jeg vil aldrig blive den samme person igen!” Joakim begynder og tvivle på sin egen sandhed. Han begynder at tvivle på, hvem han virkelig er – og hvad han vil blive. Han fortsætter “Vil luften blive friskere? Vil solen skinne klarere? Vil stjernehimlen fylde mig med endnu større undren? Eller vil jeg miste glæden ved alle disse ting” Han slutter af med tankeboblen “Ønsker jeg virkelig at blive… rig?” Kapitlet om Klondike slutter med, at Joakim ikke kan stå for fristelsen. Han knuser det størknede mudder med sine hænder og opdager en massiv guldklump på størrelse med et gåseæg.
Herefter er der kun en vej for Joakim. Jo flere penge han får, desto mere korrumperet bliver han. Han mister sin familie, han mister sine venner, han mister sig selv i hans mål efter at blive den rigeste And i verden. For Joakim bliver der én sandhed. Intet kan få ham væk fra den sandhed. Han bliver forblændet. Han opnår at blive verdens rigeste and – men mister alt på sin vej. Det er i hvert fald her, jeg lader jer hænge. Hvad der sker i 12. kapitel, det må I selv finde ud af.

Jeres sandhed
Der er altså mange ting at forholde sig til.
Vi er alene med sandheden. Men vores sandhed må ikke blive det eneste rigtige.
Du skal lytte til råd fra eksperter men ikke tro på alt, hvad du hører.
Du skal være åben i dit sind uden at være naiv i din tilgang.
Det er ikke let.

At I er kommet her i dag betyder, at I har taget et valg. Det har krævet mod. Nogle af jer har måske været i tvivl, om I har valgt rigtigt. Nogle af jer er måske stadig i tvivl. Og det kan være sundt at tvivle – men tvivlen kan også være det, der gør, at man ikke kan se rigtig. I en verden, hvor alt er sandt – eller intet, er det nemt at blive i tvivl. Du skal selv navigere i den tvivl, tro på dig selv og handle. I har handlet ud fra, hvad I tror er rigtigt – og dermed bliver det rigtigt – for jer.
Med det år, I starter nu, vil jeg og alle de andre ansatte på skolen være med til at klæde jer bedst muligt på til en fremtid, der er fyldt med uendelig mange sandheder og meget tvivl.
Uddannelse og livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er det middel, vi har imod den tvivl. Det middel, vi har imod racisme, antidemokratiske kræfter, internet-trolde, Trumpister, terrorister og andre, der vil splitte os.

Fællesskab, håb og kærlighed er stærkere end ensomhed, frygt og had.
Vær åben i jeres møde med os og hinanden.
Lyt til hinanden og bliv klogere på jer selv.
Giv hinanden en chance.
Tro på jer selv.
…og hav mod til at være i forandring.
Det tager jeg lige en gang til – for det er vigtigt.

Fællesskab, håb og kærlighed er stærkere end ensomhed, frygt og had.
Vær åben i jeres møde med os og hinanden.
Lyt til hinanden og bliv klogere på jer selv.
Giv hinanden en chance.
Tro på jer selv.
…og hav mod til at være i forandring.

Vi har ikke sandheden, så den kan vi ikke give jer.
Men jeg vil gøre alt, for at I med dette år vil opdage, at luften blive friskere. At solen vil skinne klarere. At stjernehimlen vil fylde jer med endnu større undren. At opleve det er langt større end sandheden.
Lad mudderstenen være muddersten og forbliv jer selv… eller bliv jer selv.

Velkommen til Eriksminde Efterskole