#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Eriksminde Efterskoles projektorienterede 10. årgang byder alle interesserede velkommen til en eftermiddag, hvor eleverne vil præsentere deres afsluttende hovedopgaver.

I år har årgangseleverne været optagede af at skabe visioner for en bedre verden, og det er med udgangspunkt heri, at deltagerne præsenteres for, hvordan man som samfundsborger kan gøre en forskel for andre.

Arrangementet løber af stablen torsdag den 6. juni kl. 16 – 18 på Eriksminde Efterskole og afsluttes med servering af fælles aftensmad.

2024 jobopslag - køkkenleder

Hent opslag som PDF

Fællessang og debat

19.00 Fællessang
19.30 Velkomst og introduktion af Europaparlaments-kandidaterne
Debat med:
– Jonas Pullich (V)
– Michael Nedersøe (O)
– Carsten Normann (I)
– Kathrine Olldag (B)
– Magnus Flensborg (F)
20.30 Mød din EP-kandidat
21.00 Tak for i aften
Arrangeret af Efterskolerne med tilskud fra Europa-Nævnet

Der er kommet  et par ledige pladser på årgang 24-25, som starter 11. august 2024.

Kender du et ungt menneske, der kunne have godt af et år med fællesskab, kreativitet, fordybelse og udsyn så send dem i vores retning.

Læs om indmeldelse her

I Den rå Hal på Godsbanen i Aarhus udstiller årgang 23-24 alle deres Eriksmindeopgaver tirsdag 26. marts kl. 14.00 – 17.00

110 unikke værker er udstillet én dag

Den 26. marts får publikum mulighed for at opleve 110 særlige værker, skabt af eleverne på Eriksminde Efterskole. Udstillingen foregår i Den Rå Hal på Godsbanen i Aarhus.
Efter fire måneders intenst arbejde med Eriksminde-opgaven, står der nu 110 færdige værker inden for lyd, flade, form, skrift og design. Eriksminde-opgaven er elevernes mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt kreativt område og forhåbentligt blive klogere på sig selv og en udtryksform under processen.

På Eriksminde Efterskole arbejder eleverne med kreativitet på mange måder lige fra bundne gruppeopgaver overstået på få timer, i traditionelle værkstedsfag med fokus på teknik og dygtiggørelse til individuelle og frie forløb, hvor det blanke lærred truer.
Nu er de individuelle værker færdige og kan ses i Den Rå Hal på Godsbanen. De rummer en mangfoldighed og udtryksrigdom, som giver håb og livslyst, for bag værkerne står 110 unge mennesker, som alle står på kanten til at skulle vælge, hvilken vej de vil i livet og brede deres tydeligt store evner ud. Værkerne repræsenterer en umådelig bredde lige fra de stramt håndværksorienterede til de abstrakte. De er lige så forskellige, som de mennesker, der har skabt dem, og denne udstilling er en kalejdoskopisk hyldest til den samlede indre kompleksitet en eneste efterskoleårgang indeholder.

Eriksminde-opgaven er en hjørnesten på vores skole, hvor vi ikke ser kunsten og det kreative som det sjove vi laver, når det vigtige er overstået – nej, det er en integreret del af livet at have mulighed for at udtrykke sig og skabe kreativt.
Det er syvende gang Eriksminde Efterskole udstiller Eriksminde-opgaver på Godsbanen, og hver gang er det en kæmpe oplevelse at dele resultaterne af måneders hårdt arbejde med omverden.
Udstillingen åbner den 26. marts kl. 14.00 og lukker igen kl 17.00. Der vil være åbningstale ved Eriksminde Efterskoles forstander Lynge Korsgaard, og der vil også være fremførsler af enkelte performative værker i løbet af udstillingen.

Foredrag på
Eriksminde Efterskole

Christian Bennike “Engang troede vi på fremtiden”

Christian Bennike

Lørdag 16. marts kl. 13.30
Gratis entre

Kom og hør Christian Bennikes personlige fortælling om hans opvækst i 90’erne og 00’ernes optimistiske tidsalder, dengang vi troede på fremtiden. Tidsånden er skiftet, i dag er verden præget af krige, kriser og pessimisme. Det har forandret vores syn på verden, på kulturen, på politiken og på os selv. Men er det et problem eller vores redning?

Der afholdes samme dag kl. 11.00 generalforsamling i skolekredsen.

Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole
Lørdag d. 16. marts 2024, kl. 11.00
med efterfølgende frokost, foredrag og udstilling af Eriksmindeopgaver.

Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Fremlæggelse det reviderede regnskab for 2023
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
På valg til bestyrelsen er
Jens Christian Nedergaard Justesen – modtager genvalg
Steffen Bendix Pedersen – modtager genvalg
Suppleanter:
Der vælges 2 suppleanter
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2024.
HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Program – Generalforsamling og forældredag
10.30 – Kaffe og boller
11.00 – Generalforsamling
12.30 – Let frokost
13.00 – Kor og udstilling af Eriksmindeopgaver i hallen
13.30 – Foredraget “Engang troede vi på fremtiden” ved Christian Bennike, forfatter og journalist på Weekendavisen.
14.45 – Kaffe og udstilling af Eriksmindeopgaver i hallen
16.00 ca – Tak for i dag

Vel mødt til generalforsamlingen
Venlig hilsen bestyrelsen

“Den som ikke kan føre sit regnskab over 3000 år, lever blot fra hånden til munden”

Dette citat af den tyske forfatter og filosof Johann Wolfgang von Goethe brugte jeg i min velkomsttale til eleverne i 2020. Vi skal se vores liv i en større sammenhæng. Vi bærer en historie med os, som er vigtig at forstå. Og at vi er en del af fremtidens historie. Vi lever ikke i vores tid alene. Vores tid hænger sammen med tiderne før os og tiderne, der vil komme.

Den 4. januar 2024 døde Kis Raunkjær. Hun startede i 1956 Eriksminde Efterskole sammen med sin mand Thjelle Raunkjær. Kis og Thjelle var forstanderpar i skolens første 35 år. De skabte en skole med stærke værdier og ud fra en tanke om, hvad en skole skulle kunne – med fokus på at skabe skole sammen med eleverne, at leve livet sammen på skolen i nærhed og nærvær med hinanden. Kis og Thjelle havde respekt for historien og øje for fremtiden – i et historisk-poetisk spænd. Eriksminde er i høj grad deres livsdrøm.

Jeg fortalte de nuværende elever, at Kis er død. Selvom de ikke kendte hende, har hun stor indflydelse på deres liv. For det Eriksminde der er i dag, lever i kraft af Kis og Thjelles virke. Elevene blev påvirkede og lyttede opmærksomt, da jeg fortalte om Kis. Om hendes insisterende nærvær, at hun havde ordet i sin magt, om hendes virkelyst, hendes optagethed af det kunstneriske og poetiske og altid med “en ræv bag øret”.

Vi bestræber os på at føre Eriksmindes regnskab over 3000 år. Og det kan vi takke Kis og Thjelle for. De lagde nogle solide byggesten som vi står på og bygger videre på i dag. Deres unikke pionerånd, viljestyrke og stærke tanker om hvad de ville, er noget vi alle har med os i vores hverdag.

Alle med tilknytning til Eriksminde Efterskole, er et led i en lang kæde. En kæde af historie, sprog, oplevelser, værdier og mennesker. For vores sted var der to personer der stod i spidsen for netop denne kæde. I dag siger vi farvel til Kis. Vi har tændt lys for Kis. Lysene vil brænde ud. Men ikke det lys Kis har tændt på Eriksminde. Kæden bliver længere år for år.

Lynge Korsgaard
Forstander Eriksminde Efterskole

Alle landets efterskoler holder onsdag den 10. januar kl. 18.00 – 21.00 åbent hus og det gør vi også på Eriksminde.

Kom og få en rundvisning, få en fornemmelse af stemningen, hør forstander Lynge Korsgaard fortælle om skolen og få en kop kaffe i samtale med en lærer, som kan svare på de ting I mangler svar på.

Vær velkommen

Årets drama-forestilling har premiere torsdag 30. nov. kl. 19.30 i hallen.
Vær velkommen

Tidligere elever inviteres til en forestilling fredag 1. dec. kl. 17.00 med efterfølgende aftensmad.

Fra Facebook: