fbpx


#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

På fredag den 8. okt. fra kl. 14.30 er der gensyns-eftermiddag på Eriksminde. Sidste års elever fra årgang 20-21, men også forrige årgang 19-20 er inviteret til en hyggelig eftermiddag med kaffe og kage, fællessang, orientering om hvordan det går på skolen og aftensmad fra Bombardina. Senest kl. 20.00 slutter arrangementet og vi har hørt en fugl synge om at der er arrangeret en fest et sted som ikke er på skolen 🙂

Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Vi regner med at de allerfleste kommer

Åbent hus søndag 26. sep. 2021

Efterskolernes Dag, åbent hus på alle landets efterskoler og også på Eriksminde afholdes søndag 26. sep. kl. 13 – 17.
Mød op og få en rundvisning af nuværnede elever, en introduktion til Eriksminde af forstanderen og en snak med en lærer over en kop kaffe.
Tilmelding IKKE nødvendig
NB – Bemærk at der allerede nu er forholdsvis lang venteliste for piger til skoleåret 22-23

Der afholdes ordinær, men corona-udsat, generalforsamling på onsdag 15. sep. kl. 19.30 på Eriksminde Efterskole.

Se indkaldelse og dagsorden

Jubilæum 2021
Lørdag 30. oktober 2021

10, 11, 25, 26, 40, 41, 50, 51, 60 og 61 års jubilarer inviteres til et gensyn med Eriksminde. Vi regner fra det årstal du sluttede på Eriksminde og inviterer også de årgange som blev corona-snydt for jubilæum i 2020

Jubilæumskonceptet på Eriksminde er lavet om i forhold til tidligere år.
Jeres jubilæum bliver et dagsarrangement på skolen med en opfordring til evt. selv at arrangere en aftensammenkomst et andet sted.

Vi glæder os til at se jer, til at fortælle om Eriksminde anno 2021, til at høre om hvordan Eriksminde var da I var elever og håber at rigtig mange har lyst til at bruge en dag sammen med sit gamle efterskolehold. Det er vigtigt at I selv gør en indsats for at finde alle fra årgangen, så alle får muligheden for at vælge at komme til jeres jubilæum.

Lørdag 30. oktober 2021
Program
10.00 – Ankomst og kaffe
10.30 – Jubilæumsårgangene mødes
12.30 – Frokost
14.00 – Mulighed for “Tour d’Eriksminde” samt kaffe og kage i stuerne
15.30 – Fællessang og erindringsbilleder i storstuen v /forstander Lynge Korsgaard
16.30 – Afslutning

Tilmelding sker ved at du køber en billet til 125,- på nedenstående link

Efter en lang corona-periode, hvor der på det nærmeste ikke har været gæster på Eriksminde er der mange der står i kø for at få lov til at få en rundvisning og en introduktion til skolen. 

Der er nu planlagt besøgsdage henover skoleåret 21-22. De ligger allesammen på søndag eftermiddage og tilmelding er nødvendig. Derudover er det jo snart tid for det årlige åbent hus-arrangement, Efterskolernes Dag, som afvikles på alle landets efterskoler søndag den 26. sep. kl. 13 – 17.

Læs mere og tilmeld dig en besøgsdag

Læs forstander Lynge Korsgaards tale til elever og forældre ved velkomsten til årgang 21-22.

Læs talen

Sæt kryds i kalenderen

Jubilæumsarrangement 2021 afholdes lørdag 30. oktober og formen bliver lidt anderledes end tidligere år. Det bliver nemlig et dagsarrangement, hvor jubilarerne inviteres fra før frokost og til sidst på eftermiddagen. De årgange som ønsker det kan så selv arrangere at fortsætte sammenkomsten et andet sted.

Anderledes er det også at der i 2021 inviteres 11, 26, 41, 51 og 61 års-jubilarer. De blev nemlig snydt i 2020 hvor deres jubilæum blev corona-aflyst.

Lørdag 30. oktober 2021

10 års jubilarer – årgang 2010-2011
25 års jubilarer – årgang 1995-1996
40 års jubilarer – årgang 1980-1981
50 års jubilarer – årgang 1970-1971
60 års jubilarer – årgang 1960-1961
og fordi jubilæet blev corona-aflyst i 2020
11 års jubilarer – årgang 2009-2010
26 års jubilarer – årgang 1994-1995
41 års jubilarer – årgang 1979-1980
51 års jubilarer – årgang 1969-1970
61 års jubilarer – årgang 1959-1960
Nærmere info om program og tilmelding følger

Gik du glip af en pointe eller vil du gerne læse Lynge Korsgaards tale til årgang 20-21 på afslutningsdagen i en solbeskinnet æblehave, så er muligheden her.

LÆS EN TALE

UPDATE
Der er fyldt op på argang 21-22

Vi har fået plads på 10. klasse til næste skoleår.

Kender du en dreng eller pige, som kunne have glæde af et år på Eriksminde, så prik til dem og send dem i vores retning
Hvis du kunne tænke dig plads, så meld dig ind her
Så kontakter vi dig:)

(mere…)

Endnu en udskydelse af den ordinære generalforsamling


Genindkaldelse
GENERALFORSAMLING
Ny dato: 15. SEP. 2021
Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

Efter corona-aflysning af generalforsamling 21. april og den 9. juni indbydes du hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 15. september 2021, kl. 19.30
(stadig med forbehold for eventuelle corona-restriktioner.
Hold øje med hjemmesiden)

19.30 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning
   3. Forstanderens beretning
   4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2020
   5. Indkomne forslag
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
      På valg til bestyrelsen er
      Solveig Grønborg – modtager genvalg
      Jørgen Lycke-Petersen – modtager genvalg
      Mette Geil – modtager ikke genvalg
         Suppleanter:
         Gitte Sommer Harrits – modtager genvalg
         Anders Byrge – modtager ikke genvalg
   8. Valg af revisor
      På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
   9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. sep. 2021

HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Vi vil meget gerne have mulighed for at kontakte dig pr. email. Send din email-adresse til alex@eriksmindeefterskole.dk

Vel mødt til generalforsamlingen
Venlig hilsen bestyrelsen