fbpx


#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

v/ forstander Lynge Korsgaard

Kære elever, forældre og andre, der kigger med hjemmefra.

En del af en større historie
For 10 år siden blev jeg uddannet lærer. Jeg var færdig efter 5 år på den frie lærerskole i Ollerup. Jeg glædede mig over, at jeg var færdig, men mest af alt glædede jeg mig til at komme ud og arbejde som efterskolelærer. Jeg var så heldig, at jeg nogle måneder forinden havde fået job på lige præcis den efterskole, som jeg gerne ville arbejde på.
1. august 2010 startede jeg på Eriksminde. Jeg havde ikke været på skolen mange gange før. Jeg har haft to ældre søskende, der har gået her, men dem var jeg ikke så tit ovre at besøge – og jeg var heller ikke så gammel, så jeg kunne ikke huske stedet så godt.
Så… jeg er 27 år gammel og er SÅ klar til at komme i gang. Jeg kommer gående ind i Æblehaven, og træerne bugner af æbler. Noget af det første, der slår mig, er et gigantisk hul. Der, hvor hullet er, havde der ligget et gammel hønsehus, som var blevet brugt til bl.a. træværksted. Der skulle bygges en stor ny bygning med nye undervisningslokaler og nye elevværelser.
Byggeriet forløber hen over hele skoleåret. Der bliver bygget, der bliver larmet, værkstederne er pakket væk i containere, og der er smattet over det hele. Borgen bliver bygget og står klar til brug august 2011.

Elevholdet 10-11 var det elevhold, der var her, da Borgen blev bygget. De fik ikke gavn af byggeriet ,og de havde heller ikke hønsehuset, der havde ligget der før. De følte de betalte en høj pris for et byggeri, der ikke gav dém noget. De gik i dialog med os, og de gav udtryk for deres frustration. Debatten var god men også svær. Og så rejste Per Slyngborg, der var forstander dengang, sig op. Det er ham, “Et vågent øje viser vej”, er skrevet til. Per havde (og har stadig) en god jysk ro og et roligt tempo. Han udtrykte forståelse for elevernes frustration, og så sagde han “til gengæld er I den årgang, der var her, da Borgen blev bygget”
Med det sagde Per, at deres frustrationen var helt forståelig, og den kunne vi ikke tage fra dem.Til gengæld kunne vi heller ikke tage fra dem – at dé lige præcis var den årgang, der havde oplevet det. De oplevede, at deres år var en del af en større historie. Eriksmindes historie rækker over 150 år tilbage, og skolen har udviklet sig mange gange i løbet af den tid, både i forhold til indhold og bygninger. I starten havde man kun det røde hus, Jonas bor i. Så kom det hvide byggeri til, og sidenhen blev der knopskudt på den eksisterende bygningsmasse. At Borgen blev bygget har betydet, at det kun er årgange fra 2011 og frem, der har haft glæde af Borgen. Ligesom, at eleverne, der startede i 2015 ikke kunne gå på 10. årgang, fordi det først blev oprettet i 2016.

Perspektiv på efterskoleåret
Et efterskoleår er en lukket isoleret cirkel. Men den cirkel er en del af mange større og mindre cirkler, som påvirker den. I blev den årgang, hvor et efterskoleår for alvor blev en del af den globale verden og virkelighed. Hvad enkelte mennesker har foretaget sig i Kina, Italien og Østrig har påvirket jeres efterskoleår. Det er noget pis, det er synd for jer, det er uretfærdigt, det er meningsløst.
Vi kan ikke styre cirklerne. Vi kan handle i dem. Og vi kan lære. Vi kan fokusere på, hvad vi kan frem for, hvad vi ikke kan. Hvis I vil, kan I virkelig lade jer slå ud af mange ting her i livet. Jeg håber, at I af det her efterskoleår har lært, at hvis I vil, så kan I vende nedgang og nedtur til optur. Det handler om perspektiv.

I fik en pause. Pauser kan være gode. I musikken er pauserne lige så vigtige, hvis ikke vigtigere end tonerne. Uden pauser ville der ikke være musik. Pauserne skaber rytme, klang og eftertænksomhed. I fik et refleksionsrum, som har givet jer noget, som andre efterskoleårgange ikke har fået. I fik perspektiv på jeres efterskoleår.
Mange af jer gik måske og tog jeres efterskoleår lidt for givet. Det kørte derudaf. Vi var nok lidt dovne i fællesskabet – og det tror jeg ikke kun gælder for os her på Eriksminde. Det var måske hele landet – ja hele verden, der var blevet dovne i fællesskabet.
Den helt store indsigt i, hvad et efterskoleår er, og hvad det betyder, fik I nok først d. 11. marts, da det blev bekendtgjort, at landets skoler (heriblandt efterskoler) lukkede ned. Der kunne I med ét mærke, hvad det var, der blev taget fra jer. I fik den erkendelse, som ellers primært indtræffer her henimod slutningen af året. Erkendelsen af, at et efterskoleår er et unikt skæbnefællesskab i en sårbar, stærk, kraftfuld periode af ens liv, som aldrig kommer tilbage. I og med I fik erkendelsen der, har I taget det til jer og har her de sidste 6 uger formået at handle i det ud fra de erkendelser, I har gjort jer.

Meningsfuldhed
I har valgt at bruge et år af jeres liv på Eriksminde. Det er en stor tillidserklæring fra jeres side, som vi altid bestræber os på at tage vare på. I har valgt at bruge jeres tid her. Nogen siger “tid er penge”, jeg mener “tid er liv”. Isaac Newton lærte os, at tiden er absolut. Einstein sagde dog senere, at tid er relativ. Men vi kommer ikke udenom, at den tid, vi bruger på noget, kan ikke fås igen. Vi vælger, hvad vi vil bruge vores tid og dermed liv på. Derfor skal vi vælge med omhu.

Den danske filosof Morten Albæk udgav i 2018 bogen “Èt liv, Èn tid, Èt menneske” med undertitlen “Hvordan vi glemte at leve et meningsfyldt liv”.
I bogen stiller Morten Albæk spørgsmålstegn ved, “hvordan det kan lade sig gøre, at vi som er af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig kan være så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på antallet af mennesker med stress, angst og depression”, som der stå på bogens omslag.

Vi har virkelig mange grunde til at være tilfredse og lykkelige – så hvorfor er så mange ulykkelige? Jeg vil kort dykke ned i en af Morten Albæks svar på det spørgsmål. Det starter med en definition af ordene “tilfredshed”, “lykke” og “meningsfuldhed”.

Tilfredshed er opfyldelsen af et behov. Jeg er sulten, jeg får mad, jeg er tilfreds. Jeg vil gerne rykke sengetiden, jeg får rykket sengetiden, jeg er tilfreds. Tilfredshed er fint, men som Albæk siger “er det ganske enkelt for utilstrækkeligt kun at leve et liv, der primært er fyldt med tilfredshed”.

Lykke er noget andet. Benny Andersen beskriver det således i digtet Lykken fra 1964

Der er noget særligt ved lykken
man kan blive helt glad
når man møder den
men også beklemt
står stille lidt
lister sig varsomt frem
som i et minefelt
og hver gang man sætter foden ned
– uden at ryge i luften
glemmer man enten at nyde lykken
eller bliver sur over ikke at vide
hvor længe den varer
så når modgangen endelig melder sig
er det en lettelse
som om man er kommet i sikkerhed.
Det er nu skammeligt
for der er noget særligt ved lykken
som man ellers ikke møder
måske ligger fejlen der
man kender for lidt til den
burde sætte sig mere ind i den
– jeg tror at det er en træningssag

Med digtet sætter Benny Andersen ord på lykkens forunderlige flygtighed. Det er fantastisk, når man oplever den, det er et spring ud af det almindelige, noget ekstraordinært – men tilstanden er kortvarig. Det er ikke muligt at leve et lykkeligt liv. Hvis du gjorde det, ville det lykkelige være det almindelige – og dermed ikke noget ekstraordinært. Hvis du bruger dit liv i bestræbelsen på at opnå lykke, vil du evig og altid være på vej videre efter den næste kortvarige glædeseksplosion.

Morten Albæks svar på vores ildestedte mentale velbefindende er altså ikke, at vi skal være mere tilfredse eller lykkelige. Den er meningsfuldhed. Han definerer meningsfuldhed som “En oplevelse af, at summen af det liv, du har levet, det liv du står i lige nu og det liv, du ser frem mod, er i overensstemmelse med, hvad der er rigtigt for dig, med de mennesker, du tilbringer livet sammen med, og den verden du belaster og beriger med din eksistens”. Du skal altså leve et liv med mening, et værdigt og håbefuldt liv. Vi kan ikke rende rundt og være glade og lykkelige hele tiden. Det meningsfulde giver mening og rummer også nogle dybere sider. Både når du er utilfredshed, føler dig ked af det eller sågar ulykkelig. Det kan stadig være meningsfyldt.

Vi kan påvirke verden
Som sagt skal vi vælge at bruge tiden – vores liv med omhu. Det betyder ikke, at I partout skal vælge “rigtig“ hver gang. Men I skal vælge noget der giver mening for jer. Det kan godt være man skifter spor. Meningen er ikke noget, der er givet – det er noget, man leder efter i sig selv. Du skal finde din mening. Det skal give mening for det liv, du lever i overensstemmelse med de mennesker, du lever sammen med og den verden, du lever i.

Et efterskoleår er en lukket cirkel. Det har en slutdato. Og derfor er det betydningsfuldt. Livet har en slutdato, og derfor er det betydningsfuldt. Det er op til jer at gøre det meningsfuldt. Og I kán gøre det meningsfuldt. For jer selv og for mange andre. Når enkelte menneskers handling i Kina, Italien og Østrig kan påvirke jeres efterskoleår. Tænk så lige på, hvad en hel hær af efterskoleelevers handlinger kan gøre den anden vej. Vi kan ikke styre de store cirkler. Vi kan handle i dem og dermed påvirke dem. Hvad du gør påvirker verden.

Da I var hjemme, læste jeg Brødrene Løvehjerte for jer som godnathistorie. I et skelsættende sted i bogen sidder Karl og Jonatan Løvehjerte i Ryttergården og snakker. Karl er nogle dage forinden kommet til Nangijala. Jonatan fortæller Karl, at han må afsted til Rosensdalen for at hjælpe. Tengils mænd har fanget Orvar. Karl bliver vred og ked af det. Han kan ikke forstå, hvorfor Jonatan skal afsted. Han kunne jo lige så godt sidde hjemme ved ilden i Ryttergården og have det godt. Jonatan svarer: Der er ting, som man er nødt til at gøre, selvom de er farlige for “ellers er man ikke noget menneske, men bare en lille lort”
I kan ikke blive her ved ilden og hygge jer. Der er ting, I skal ud og gøre, også selvom de kan virke farlige eller anstrengende eller lidt irriterende. I skal ud og gøre de ting – for I er rigtige mennesker og ikke nogle små lorte.

Tak for et meningsfyldt år
Tak for en meningsfuld tid
Tak for nu

Jubilæum 2020

Lørdag 24. oktober 2020

10, 25, 40, 50 og 60 års jubilarer inviteres til et gensyn med Eriksminde. Vi regner fra det årstal du sluttede på Eriksminde.

Jubilæumskonceptet på Eriksminde er lavet om i forhold til tidligere år. Jubilæum 2020 bliver et dagsarrangement på skolen med en opfordring til evt. selv at arrangere en aften sammenkomst et andet sted.

Vi glæder os til at se jer jubilarer, til at fortælle om Eriksminde anno 2020, til at høre om hvordan Eriksminde var da I var elever og håber at rigtig mange har lyst til at bruge en dag sammen med sit gamle efterskolehold. Det er vigtigt at I selv gør en indsats allerede nu, for at finde alle fra årgangen, så alle får muligheden for at vælge at komme til jeres jubilæum.

Lørdag 24. oktober 2020

Program
10.00 – Ankomst og kaffe
10.30 – Jubilæumsårgangene mødes
12.30 – Frokost
14.00 – Mulighed for “Tour d’Eriksminde” samt kaffe og kage i stuerne
15.30 – Fællessang og erindringsbilleder i storstuen v /forstander Lynge Korsgaard
16.30 – Afslutning

Tilmelding sker ved at du køber en billet til 100,- på nedenstående link

Venligste hilsner

Eriksminde Efterskole

Onsdag 2. september 2020 kl. 17.00

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

“Hvad skal vi bruge natur til?”

Kunst udfylder meget sjældent et formål ud over sit eget udsagn. Vi betragter det og tager det for det, det er – et udsagn.

Denne definition kan man også anvende på naturen og dyrelivet. Naturen udfylder i det store hele ikke andre formål end at være kunstneriske udsagn i vores verden. Der er selvfølgelig nogle dyr og planter, vi er afhængige af, for at kunne få mad på bordet, men langt hovedparten af verdens dyre- og plantearter kunne tages ud af ligningen i morgen, uden at det ville betyde andet, end at verden ville være en masse udsagn fattigere – ligesom at pille et maleri ned fra væggen.

Herhjemme udfylder naturen mange andre formål end at være udsagn. Den fredede natur er ikke kun fredet natur. Den er også mountainbike-spor, shelter-beliggenhed, svampejagtmark eller foretrukken fiskeplads. Men er den så overhovedet fredet? Og skal den være fredet i lille Danmark?

Der er mange, der har dele af svaret, og som har klare holdninger til, hvad naturen gavner og skal bruges til, men en af dem, som formodentlig har et af de bredeste perspektiver på den samlede naturdebat i Danmark, er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs.

Kom til foredrag med Rasmus Ejrnæs og hør ham fortælle om biodiversitetskrisen i Danmark og resten af verden. 

Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

Den coronaudsatte ordinære generalforsamling afholdes 2. sep. 2020.

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 2. september 2020

17.00 Foredrag ved Rasmus Ejrnæs
18.30 En let anretning og lidt underholdning
19.30 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
         1. Valg af dirigent
         2. Bestyrelsens beretning
         3. Forstanderens beretning
         4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
         5. Indkomne forslag
         6. Fastsættelse af kontingent
         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
            På valg til bestyrelsen er
               Jens Brusgaard – genopstiller ikke
               Birthe Christensen – genopstiller ikke
            Suppleanter:
               Else Skibsted – genopstiller
               Jens Christian Nedergaard Justesen – genopstiller
8. Valg af revisor
På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april 2020

HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Hvis du er studerende tilbyder skolen at betale din rejse til generalforsamlingen. Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen
Venlig hilsen bestyrelsen

Årgang 19-20 har været hjemsendt i ni lange uger, men er nu endelig tilbage på Eriksminde og vi arbejder i fællesskab på at få de sidste seks uger til at blive en formidabel afslutning på et meget specielt skoleår. Efter ni uger hjemme følte mange tilbagekomsten som den allerførste skoledag tilbage i august, fordi så mange forhold, regler og rutiner er blevet helt anderledes.

Vi glæder os til at alle giver den fuld gas på fællesskab, ansvar, forår og afstand.

Årgang 20-21 som går derhjemme og glæder sig til at starte på efterskole efter sommerferien er måske en smule bekymrede for hvordan corona-situationen kommer til at indvirke på deres kommende skoleår og vi må jo ærligt sige at vi ikke ved det endnu. Vi har dog en forhåbning og en klar forventning om at det bliver mindre unormalt end det er lige nu og uanset hvad, så kan årgang 20-21 glæde sig til et fantastisk efterskoleår.

Følg de jævnlige opdateringer om vores hverdag på Facebook og Instagram

 

 

 

Foredrag 29. april med Rasmus Ejrnæs er AFLYST
pga. corona-situation

 

 

Onsdag 29. april 2020 kl. 17.00

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

“Hvad skal vi bruge natur til?”

Kunst udfylder meget sjældent et formål ud over sit eget udsagn. Vi betragter det og tager det for det, det er – et udsagn.

Denne definition kan man også anvende på naturen og dyrelivet. Naturen udfylder i det store hele ikke andre formål end at være kunstneriske udsagn i vores verden. Der er selvfølgelig nogle dyr og planter, vi er afhængige af, for at kunne få mad på bordet, men langt hovedparten af verdens dyre- og plantearter kunne tages ud af ligningen i morgen, uden at det ville betyde andet, end at verden ville være en masse udsagn fattigere – ligesom at pille et maleri ned fra væggen.

Herhjemme udfylder naturen mange andre formål end at være udsagn. Den fredede natur er ikke kun fredet natur. Den er også mountainbike-spor, shelter-beliggenhed, svampejagtmark eller foretrukken fiskeplads. Men er den så overhovedet fredet? Og skal den være fredet i lille Danmark?

Der er mange, der har dele af svaret, og som har klare holdninger til, hvad naturen gavner og skal bruges til, men en af dem, som formodentlig har et af de bredeste perspektiver på den samlede naturdebat i Danmark, er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs.

Kom til foredrag med Rasmus Ejrnæs og hør ham fortælle om biodiversitetskrisen i Danmark og resten af verden. 

 

 

Generalforsamlingen 29. april 2020 er AFLYST
pga. corona-situationen.

Der indkaldes med almindeligt varsel til en ny generalforsamling, når situationen tillader det.

 

 

Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 29. april 2020

Der tages forbehold for corona-situationen, så hold øje med skolens hjemmeside

17.00 Foredrag ved Rasmus Ejrnæs
18.30 En let anretning og lidt underholdning
19.30 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
         1. Valg af dirigent
         2. Bestyrelsens beretning
         3. Forstanderens beretning
         4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019
         5. Indkomne forslag
         6. Fastsættelse af kontingent
         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
            På valg til bestyrelsen er
               Jens Brusgaard – genopstiller ikke
               Birthe Christensen – genopstiller ikke
            Suppleanter:
               Else Skibsted – genopstiller
               Jens Christian Nedergaard Justesen – genopstiller
8. Valg af revisor
På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april 2020

HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Hvis du er studerende tilbyder skolen at betale din rejse til generalforsamlingen. Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen
Venlig hilsen bestyrelsen

Pressemeddelelse:
Med performances i byrummet og en udstilling på Kvindemuseet skaber aarhusianske unge fokus på kønsrelateret vold som del af et større EU-projekt
Kærestevold, digitale sexkrænkelser, hadforbrydelser og samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Alt sammen ord, som i de seneste år har fyldt i den offentlige debat og i oplysningskampagner rettet mod unge. Emner som kan samles under overskriften kønsrelateret vold.
Gennem det seneste skoleår har 10. klasses elever fra Eriksminde Efterskole, Tranbjergskolen og Skt. Knuds Skole i samarbejde med kunstnerne Tanja Nellemann Kruse og Lise Skou skabt en række kunstværker og performances, som handler om unges tanker om kønsrelateret vold.
Samarbejdet folder sig nu ud i udstillingen STOP! – Unges perspektiver på kønsrelateret vold, der vises på Kvindemuseet fra d. 5. marts. I forbindelse med ferniseringen på udstillingen laver skoleelverne fem performances og happenings rundt om i Aarhus.
Både udstilling og performances tager afsæt i, hvilke tanker unge selv gør sig om kønsrelateret vold. Og ikke mindst, hvilke bud på forebyggelse, de selv har. Med kunsten som udtryk har de unge arbejdet med at skabe en større bevidsthed om den kønsrelaterede volds mange ansigter.
EU-projektet DECIDES –Preventing Gender Based Violence– the youth’s outlook er et samarbejde mellem Kvindemuseet

og tre NGO’er i Rumænien og Spanien, som vil øge unges opmærksomhed på kønsrelateret vold. Unge venskabsklasser fra Rumænien og Spanien besøger i løbet af marts de danske unge i Aarhus til en fælles uge med fokus på emnet på tværs af landegrænser.

 

OPLEV PERFORMANCES I BYRUMMET D. 5 MARTS
14:20 – 14:35 Flyers-performance fra balkon på Kvindemuseet (Skt. Knuds Skole)
14:40 – 14:55 Skilte-performance på vej fra Kvindemuseet til Storve Torv (Skt. Knuds Skole)
15:00 – 15:15 Maske-performance på Store Torv (Eriksminde)
15:20 – 15:35 Poetry Slam ved Magasin (Eriksminde)

15:45 – 15:55 Klip-klap performance på vej fra Magasin til Kvindemuseet (Tranbjerg skole)

 

2020 Pressemeddelelse_Unge laver takeover på Kvindemuseet (1)

Så er årets teaterprojekt skudt igang på Eriksminde, og alle er i fuld sving med både lys, lyd, rekvisitter, scene og performance.


Glæd jer til forestillingerne og følg med i tilblivelsen af forestillingen på Facebook og Instagram.

Forestillinger
17. januar – tidligere elever
22. januar – offentligheden
24. januar – forældre

Arbejdet skrider frem

Som alle andre efterskoler holder Eriksminde åbent hus onsdag den 8. januar 2020 kl. 18 – 21.

Det er en mørk og kold tid, men I bliver budt indenfor i varmen til en rundvisning ved et par elever, en præsentation af Eriksminde ved forstanderen (kl. 18, 19 og 20) og en efterfølgende snak med en af skolens lærere over en kop varm kaffe.

Vær velkommen.