#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Eleverne laver mad, gør rent og løser andre praktiske opgaver på skolen i samarbejde med køkken- og rengøringspersonalet. Vi anser det for vigtigt at disse opgaver indgår som en naturlig del af hverdagen, fordi eleverne får en fornemmelse af betydningen af de gentagne daglige gøremål, også de mindre glorværdige. Gennem arbejdet lærer eleverne at anerkende og respektere andre folks arbejde, og de får nogle praktiske færdigheder og fornemmelse for sund mad og gode råvarer – en viden, de også får brug for senere.

Rent praktisk foregår det sådan at eleverne deles op på køkken- og rengøringshold. Hvert hold deltager en uge af gangen. Når holdet er i køkkenet eller gør rent deltager det ikke i den almindelige undervisning. Det bliver til ca. to hele uger, en skole-weekend og nogle enkeltdage i løbet af et skoleår.

Hver uge indledes med et møde, hvor der laves madplan og arbejdsopgaverne fordeles, og der sluttes med en kort evaluering af holdets indsats. Køkkenholdet er i høj grad medvirkende til at gøre de fælles måltider til en god oplevelse.

Eleverne har som køkkenhold et stort ansvar for at måltiderne bliver serveret til tiden, at maden er veltillavet og pænt anrettet og serveret, samt at alle fællesområder ser ordentlige ud.