#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Eriksminde Efterskole tilbyder prøver efter både 9. og 10. kl.

9. kl. kan afsluttes med Fp9 (Folkeskolens afgangsprøve)
10. kl kan afsluttes med Fp10 (Folkeskolens 10. klasse-prøve) eller Fp9

Historie og kristendomskundskab
Der er obligatorisk undervisning i historie og kristendomskundskab, men Eriksminde Efterskole er efter §5a i “Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler” fritaget for at afholde prøver i disse to fag.
Opmærksomheden henledes på at der for 9. kl.-eleverne af Undervisningsministeriet udtrækkes et andet prøvefag i den humanistiske blok, således at der kan aflægges en fuld Folkeskolens Afgangsprøve


Prøveordning for 9. kl. i skoleåret 2016-2017

B = Bundne prøver
U = Prøver til udtræk (der udtrækkes 1 fag fra hver blok)

2017-proever-9-kl