#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Elevhold 06-07, altså 1906-1907

Eriksminde blev oprettet som friskole allerede i 1865. Den nuværende beliggenhed fik den i 1906, hvor der samme år oprettedes efterskole. Efterskolearbejdet blev imidlertid indstillet omkring 1920. I 1956 genoprettedes efterskolen som kostskole, hvilket den ikke tidligere havde været og som sådan har den fungeret siden.
Efter flere byggerier råder skolen nu over gode bygninger med plads til ca. 100 elever. Den nære kontakt til den enkelte elev er en forudsætning for et godt skolearbejde.
Skolen har en beliggenhed, der giver ro om skolearbejdet og en tæt kontakt til naturen.

Læs den lange
udgave af skolens historie