#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING

Gennem de teoretiske fag er det skolens hensigt at fremme elevernes evne til at lytte, ytre sig og undres over det læste, skrevne og talte ord – i det fælles møde med blandt andet litteraturen og poesien former vi os som mennesker. Skolens grundholdning hviler direkte på filosofi, kristendom, historie, kunstforståelse og demokrati. Disse livsoplysende områder udgør skolens emnefag. Endvidere afspejler de sig i alle områder af skolens hverdag samt de teoretiske fag dansk, matematik, sprog og fysik.Dagen starter med morgensang, hvor vi synger to sange fra Højskolesangbogen. Dette efterfølges af en fællestime, som på ugeplanen er tre fortælletimer og to fællesmøder.

Fortælletimerne tager afsæt i emnefagene og fællesmøderne er det beslutningstagende forum på skolen, hvor alle små og store problemer bliver drøftet og vurderet. Denne start på dagen er af stor værdi og udgør et fælles hele for skolens dagligdag.Dansk, matematik og engelsk er obligatoriske fag, hvor tysk, fransk og fysik kan tilvælges. Eleverne har mulighed for enten at vælge at følge fagene med henblik på folkeskolens 9. klasses prøve eller folkeskolens 10. klasses prøve.