#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
11
MAJ
2012

Betalingsforsikring

Posted By :
Comments : 0

 

Der tilbydes nu et forsikringsprodukt gennem forsikringsmæglerfirmaet Willis som er målrettet kommende efterskoleforældre.

Dækningsomfang
Hvis den eller de forsikrede forældre bliver ramt af arbejdsløshed eller sygdom eller ulykke, der medfører midlertidig fuld uarbejdsdygtighed, går forsikringen ind og dækker forældrenes skoleydelse.

Maksimalt kr. 5.000 for efterskolerne og kr. 2.500 for grundskolerne.

På forsikringen er der en kvalifikationsperiode på 3 mdr. fra tegning til at forsikringen kan blive aktiveret, bortset fra ulykkestilfælde, her er der ingen kvalifikationsperiode. Der er desuden en karensperiode (selvrisiko) på 1 måned.

– Læs brochure om betalingsforsikring

– Tegn forsikring

– Læs forsikringsbetingelser