#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
19
FEB
2014

Ekstraordinær generalforsamling

Posted By :
Comments : 0

INDKALDELSE
Ekstraordinær generalforsamling
i skolekredsen ved Eriksminde Efterskole

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.30
på Eriksminde Efterskole

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen ansættelse af Søren Møllgaard Kristensen som ny forstander for Eriksminde Efterskole med tiltrædelse 1. august 2014 (vedtægternes § 4, stk. 2, samt § 6, stk. 2)
  1. Indkomne forslag (iht. vedtægternes § 4, stk. 4, skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  1. Eventuelt

Der serveres kaffe og kage efter generalforsamlingen.

Præsentation af Søren Møllgaard KristensenEriksminde Søren Chr.

Søren Møllgaard Kristensen er født i Frederikshavn i 1974.

Efter sin uddannelse som tømrer arbejdede Søren Møllgaard en årrække som tømrer og snedker, inden han i perioden 2000 – 2005 gennemførte læreruddannelsen på Århus Dag- og Aftenseminarium.

Søren Møllgaard Kristensen har linjefag i dansk, idræt, natur/teknik, musik.

I 2003 var Søren Møllgaard Kristensen lærervikar på Eriksminde Efterskole, hvor han efterfølgende blev fastansat.

Søren Møllgaard Kristensen har således virket som lærer på Eriksminde Efterskole i perioden 2004 – 2013, kun afbrudt af 1 år, hvor Søren arbejdede på Sygehus Thy-Mors i Thisted som kulturformidler, integrationsansvarlig mv.

I sin periode på Eriksminde Efterskole har Søren Møllgaard Kristensen blandt andet virket som tillidsrepræsentant, ligesom han i efteråret 2012 var konstitueret som forstander.

Privat er Søren Møllgaard Kristensen gift med Dorthe, der arbejder som læge i Odder. Familien består yderligere af 3 børn: Nanna (2003), Liva (2006) og Sverre (2010). Familien bor på Eriksminde Efterskole i den gamle forstanderbolig.

Et ansættelsesudvalg, bestående af den samlede bestyrelse inkl. suppleanter og 4 medarbejdere, har enstemmigt peget på Søren Møllgaard Kristensen.

På den baggrund indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at Søren Møllgaard Kristensen ansættes som ny forstander på Eriksminde Efterskole fra 1. august 2014.

På vegne af bestyrelsen og ansættelsesudvalget
Eriksminde, den 31. januar 2014

Jens Brusgaard
bestyrelsesformand