#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
05
APR
2017

Generalforsamling 19. april

Posted By :
Comments : Off

Skolekredsens medlemmer er indkaldt til generalforsamling

GENERALFORSAMLING 19. APR. 2017

Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 19. april 2017

18.00 – Foredrag ved tidl. biskop Kjeld Holm med overskriften “Dannelse til ansvarlighed”

19.15 En let anretning

20.00 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:

   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning
   3. Forstanderens beretning
   4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2016
   5. Indkomne forslag
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
      På valg til bestyrelsen er
         Jørgen Lycke-Petersen – modtager genvalg
         Anna Hvejsel – modtager genvalg
         Herluf Schelde – modtager ikke genvalg
      Suppleanter
         Mette Geil – modtager genvalg
         Birthe Christensen – modtager genvalg
8. Valg af revisor
      På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
9. Eventuelt
      Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5. april

Hvis du er studerende tilbyder skolen at betale din rejse til generalforsamlingen. Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen.