#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
30
MAR
2016

Generalforsamling 20. apr.

Posted By :
Comments : 0

Eriksminde, den 29-03-2016
Til medlemmer af skolekredsen

GENERALFORSAMLING 2016

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling
på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 20. april 2016

18.00 Foredrag ved Michael Böss
19.15 Spisning – lækre tapas
20.00 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
  • På valg til bestyrelsen er
   • Jens Brusgaard – modtager genvalg
   • Gudmund Rask Pedersen – modtager ikke genvalg
  • Suppleanter
   • Anja Karottki – modtager genvalg
   • Astrid Sahl andersen – modtager ikke genvalg
 8. Valg af revisor
  • På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde snest 6. april

Hvis du er studerende tilbyder skolen at betale din rejse til generalforsamlingen. Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jens Brusgaard – formand
Gudmund Rask Pedersen – næstformand
Jørgen Lycke – Sekretær
Anna Hvejsel
Herluf Schelde


Før generalforsamlingen
nemlig ons. 20. apr. kl 18.00

Foredrag ved
MICHAEL BÖSS

michael-böss

Foto: Mai-Britt Boa

Michael Böss er historiker, samfundforsker, professor og forfatter og har blandt andet udgivet bogen “Det demente samfund”. I denne bog leverer han en kritik af tidens fremherskende funktionalistiske, historieløse kultur, der fratager os evnen til at koncentrere og fordybe os, og efterlader et samfund uden rødder og retning. At vi som danskere lever i en nutidskultur, hvor vi er blevet til produktionsfaktorer i stedet for borgere. Det gør os til lette ofre for politikere, der tror på ’nødvendighedens politik’.

»Vores samfund viser stigende tegn på demens. Når man rammes af demens, mister man først evnen til at erindre, siden ændrer man personlighed – og til sidst bliver man ukendelig for dem, der holder af én. Det frygter jeg er på vej til at ske for os. Et samfund uden erindring falder fra hinanden«.

Vi håber mange af jer har mulighed for at deltage i foredraget, som vil tage udgangspunkt i bogen “Det demente samfund”.

Se Michael Böss’ hjemmeside

Om forfatteren