#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
04
APR
2014

Generalforsamling 24. april

Posted By :
Comments : 0

Til medlemmer af skolekredsen

GENERALFORSAMLING 2014

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Torsdag den 24. april 2014

18.00 – Middag
I er meget velkomne, hvis I har lyst, til at spise

med.
Vi beder blot om, at I husker at tilmelde jer til skolen pr. tlf. eller e-mail senest torsdag den 16. april 2014

19.30 – Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2013
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og suppleanter (for 1 år)

Bestyrelse
På valg er: Jens Brusgaard, Anna Hvejsel og Gudmund Rask Pedersen
(Alle modtager genvalg)
Suppleanter:
Anja Karottki og Astrid Sahl (Begge modtager genvalg)

 1. Valg af revisor
  På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriseret Revisorer I/S
 1. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. april 2014

Efter generalforsamlingen er der indslag med nuværende elever samt kaffe i spisestuen.

Hvis du er studerende:
Skolen tilbyder at betale din rejse til generalforsamlingen.

Ring til skolen eller send en e-mail med oplysninger om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Jens Brusgaard (fmd.)
Gudmund Rask Pedersen (næstfmd.)
Jørgen Lycke (sekr.)
Anna Hvejsel
Herluf Schelde