#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
19
APR
2013

Generalforsamling i skolekredsen

Posted By :
Comments : 0

Udsendt til medlemmer af skolekredsen

GENERALFORSAMLING 2013

I indbydes hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

tirsdag den 23. april 2013

18.00: Middag
I er meget velkomne, hvis I har lyst til at spise med.
Vi beder blot om, at I husker at tilmelde jer til skolen pr. tlf. eller e-mail senest torsdag den 18. april.

19.00: Generalforsamling

  • Velkomst
  • Indslag med elever, som fortæller om deres oplevelser på Eriksminde Efterskole

Ca. 19.30: Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2012
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)

Bestyrelse:
På valg er: Arne Kristiansen (modtager ikke genvalg) og Trine Jørgensen (modtager ikke genvalg).
Uden for tur afgår Kim Arne Pedersen – nyt bestyrelsesmedlem vælges for 1 år

Suppleanter:
Anja Karottki
Sten Dyrmose (modtager ikke genvalg)

8 . Valg af revisor
På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriseret Revisorer I/S

9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. april.

Hvis du er studerende:
Skolen tilbyder at betale din rejse til generalforsamlingen.

Ring til skolen eller send en e-mail med oplysning om rejsens pris.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Trine Jørgensen (fmd.)
Jens Brusgaard (næstform.)
Arne Kristiansen (sekr.)
Gudmund Rask Pedersen
Kim Arne Pedersen