fbpx


#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
02
JUN
2021

Ny dato for generalforsamling: 15. sep. 2021

Posted By :
Comments : Off

Endnu en udskydelse af den ordinære generalforsamling


Genindkaldelse
GENERALFORSAMLING
Ny dato: 15. SEP. 2021
Til medlemmer af skolekredsen på Eriksminde Efterskole

Efter corona-aflysning af generalforsamling 21. april og den 9. juni indbydes du hermed til ordinær generalforsamling på Eriksminde Efterskole

Onsdag d. 15. september 2021, kl. 19.30
(stadig med forbehold for eventuelle corona-restriktioner.
Hold øje med hjemmesiden)

19.30 Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne:
   1. Valg af dirigent
   2. Bestyrelsens beretning
   3. Forstanderens beretning
   4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2020
   5. Indkomne forslag
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
      På valg til bestyrelsen er
      Solveig Grønborg – modtager genvalg
      Jørgen Lycke-Petersen – modtager genvalg
      Mette Geil – modtager ikke genvalg
         Suppleanter:
         Gitte Sommer Harrits – modtager genvalg
         Anders Byrge – modtager genvalg
   8. Valg af revisor
      På valg er Krøyer Pedersen, Statsautoriserede Revisorer I/S
   9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. sep. 2021

HUSK at få betalt kontingent, 100,- kr, ved bankoverførsel til
reg.nr. 7250, kontonr. 1245822 – inden generalforsamlingen.

Vi vil meget gerne have mulighed for at kontakte dig pr. email. Send din email-adresse til alex@eriksmindeefterskole.dk

Vel mødt til generalforsamlingen
Venlig hilsen bestyrelsen

Om forfatteren