#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
14
NOV
2013

Pressemeddelelse Eva Koch på Eriksminde

Posted By :
Comments : 0

13. november 2013

Eva Koch er kunstneren bag Danmarks første permanente udendørs kunstvideoinstallation
På efterskolen Eriksminde ved Odder er man hverken bange for kunsten, eller for at gå forrest og prøve noget nyt. Og takket været Ny Carlsbergfondet kan skolen nu indvie en tredelt udendørs installation bestående af to videoprojektioner og ét stort skulpturelt objekt af billedhuggeren Eva Koch.

Indvielse den 23. november 15.30 på Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder

Taler af medlem af Ny Carlsbergfondets direktion Morten Kyndrup, billedkunstner Eva Koch samt forstander ved Eriksminde Efterskole Per Slyngborg.

Efterfølgende vil der blive budt på et glas vin og et let traktement.

Alle interesserede og pressen er velkomne.

Jorden set fra rummet
Værket bliver en del af skolens hverdag, men ses allerede på lang afstand, når man nærmer sig skolen: På bagsiden af skolens nyeste tilbygning vil der fra skumringstid blive projiceret et videobillede af jorden set fra rummet. Den skinnende fuldjord, som godt vil kunne forveksles med fuldmånen, når man kommer kørende forbi skolen, vil danne et logo eller vartegn for skolen og den ånd, der er stedets. Billedet af jorden i dens langsomme omdrejning peger på alt det store og uforståelige vi er en del af, og så på det basale, at jorden er én klode, som vi sammen bebor og skal tage vare på.

Mennesket af i dag
På den anden side af den nye tilbygning, den side, der vender ind mod skolens lunger i form af den nyanlagte grønne gård, vil den anden videoinstallation ligeledes gå i gang omkring skumring. I et stille tempo projiceres billeder af hver eneste person tilknyttet skolen, lærere, personale og elever op som portrætter i fuld størrelse. Installationen er lydløs, men går man indenfor, kan man i det tilstødende rum høre de fotograferede sige deres navn.

Et midtpunkt
Installationens tredje element er en skulptur i form af en stor gylden bronzeskål eller en kuglebund med en diameter på 6,3 meter og en dybde på 0,8 meter, der er lagt ned i jorden, sådan at kanten på skålen er lige under jordniveau. Det er ikke en skulptur, der skal beundres andægtigt, men en skulptur, som bliver en del af skolens hverdag. Her kan man ligge og suge sol, her kan man skate og tumle. På afstand vil skulpturen danne en rolig og varm cirkel.

Yderligheder og et varmt centrum
Ved at vise det levende billede af jorden i omdrejning på den ene side, og på den anden side de personer, der befinder sig på Eriksminde netop nu, peger projektet på to yderligheder i tilværelsen. Det universelle – det ubegribelige, på den ene side og på den anden side, det ganske jordnære, vores daglige virkelighed. Den virkelighed, som også er krop i leg, og krop i møde med den fysiske virkelighed repræsenteret ved skolens nye midtpunkt, den gyldne skål.

Eriksminde Efterskole
Eriksminde blev oprettet som friskole allerede i 1865. I dag er Eriksminde en Grundtvig-koldsk efterskole med omkring 100 elever. På den frie skole, Eriksminde vægter man det boglige, det kreative udtryk og det praktiske arbejde lige højt i hverdagen. Skolen er et åbent og sprudlende sted, der er kendetegnet ved det sammenhold som udvikles via den enkeltes medbestemmelse, tillid og ansvar. Skolen har igennem

årene selv produceret og også modtaget kunst, der er placeret både indendørs og udendørs. Det har man glæde af til daglig og det er helt i tråd med hele skolens virke, hvor de kreative fag har en høj prioritet.

For yderligere information, også omkring interviews, kontakt:

Eva Koch: ek@evakoch.net
Forstander ved Eriksminde Per Slyngborg: per@eriksmindeefterskole.dk

Billeder kan downloades:
http://evakoch.net/press-media-download/

FAKTA

Eva Koch er født i 1953

og uddannet billedhugger ved Det Kgl. Danske Kunstakademi. Eva Koch arbejder både skulpturen i helt klassisk forstand og med videoinstallationer og lyd. Hun arbejder altid stedsspecifikt, dvs. installationen på Eriksminde er skabt til stedet. Hendes fysiske skulpturer referer altid skalamæssigt til menneskets krop, mest exceptionel er Jordskulpturen ved Esbjerg (skabt af 800.000 kubikmenter jord), mens hendes videoværker ofte kredser omkring kommunikation, mødet og det fællesmenneskelige. Eva Koch har før arbejdet med video i det offentlige rum. F.eks. er værket Crowds fra 1997 permanent installeret på Orkanen, Malmö Högskola.

Citat af Eva Koch
Jeg ville blive så glad, hvis de 3 værker, ville virke som noget der samler, sådan som det også er skolens ånd, at være et sted, der samler. Skålen er det cirkelrunde varme midtpunkt, videoen overfor portrætterer alle på skolen i året 2013 – samlet og alligevel hver for sig – og på gavlen ses jorden, der er billedet på, hvor vi er. Den er tæt på, men kan samtidig ses langt væk fra.

Ny Carlsbergfondet
Ny Carlsbergfondet imødekom ansøgningen fra Eriksminde Efterskole, og pegede på Eva Koch som kunstner. Morten Kyndrup, Professor, dr.phil, medlem af Ny Carlsbergfondet siger:

Eriksminde Efterskole havde forskellige ønsker, som indbefattede både videokunst og en skulptur i et åbent rum mellem forskellige bygningskroppe. Det forekom derfor oplagt, frem for at vælge flere forskellige kunstnere, at foreslå Eva Koch til at forestå en totaludsmykning.

Vi har fulgt Eva Kochs arbejde i en årrække. Eva Koch er en af de meget få danske billedkunstnere, som på højt niveau arbejder både med videokunst og med mere traditionel tredimensionel skulptur i det offentlige rum. Evas ide til Eriksminde med en udendørs videoinstallation, som på den måde kommer til at spille direkte sammen med skulpturdelen, er et fantastisk spændende greb. Det viser nye muligheder for videomediet i forbindelse med udsmykning af det offentlige rum, hvor vi måske alle hidtil har tænkt lidt for fantasiløst i traditionelle skulpturer.

Video i det offentlige rum
Vi er vant til at se levende billeder i det offentlige rum, men det er altid reklamens billeder vi ser. Videokunsten har haft og har stadig svære betingelser i det offentlige rum. Det er ærgerligt, for videokunsten kan tilføre det offentlige rum helt nye dimensioner, og egner sig perfekt til de nordlige mørke aftener. Således vil Eva Kochs projektion af jorden set på rummet på gavlen af Eriksminde Efterskole fremover være et lysende vartegn for skolen, og netop det første, der møder den, der ankommer en sen eftermiddag til stedet.

Lokale medvirkende
Skålen er blevet til ved Bjarne Møller fra JUBO Stål, Hørning og på Alminde Værk ved Viborg. Havens anlægsarbejde er udført af entreprenørfirmaet John Kjær fra Hundslund ved Ole Hansen. Den nye tilbygning, hvorpå Eva Koch projektioner kan ses, er tegnet af Poul Lodberg.

Per Slyngborg
Efter 24 år som forstander for Eriksminde Efterskole har Per Slyngborg valgt at trække sig tilbage sommeren 2014. Med den nye tilbygning og installationen af Eva Kochs værk, der også har givet skolen et helt nyt og inviterende udeareal, har Per Slyngborg sat et varigt mærke på Eriksminde Efterskole.


Citat af Per Slyngborg
Skolens holdning er, at eleverne skal møde kunst på et højt niveau i deres daglige miljø, også som en påmindelse om, at kunsten betyder noget, at den udvider vores tankerum. Vi synes, det er vigtigt, at eleverne møder forskellige kunstneriske medier, og derfor var det helt naturligt for os, at ønske at få et videoværk til skolen. Ved at inddrage et videoværk på skolen viser vi eleverne, at vi mener det vi siger om, at det er vigtigt at tænke nyt. At vi synes det er vigtigt at gå nye veje, at turde tænke selv. Eva Koch formår at gøre det komplicerede enkelt, at pege på den lille og den store fortælling, og hun gør det i et klart og stramt formsprog. Samtidig inddrager hun stedets brugere, og prøver også på den måde at gøre kunsten til noget samlende. På Eriksminde opdrager vi eleverne til at være personlige, til at tage udgangspunkt i dem selv og deres egen historie,

og Eva Kochs værk er en levende påmindelse om, at det kan lade sig gøre.

Pressemeddelelse som pdf

Om forfatteren