#ERIKSMINDEEFTERSKOLE #LIGEVÆRD
#KREATIVITET #MUSIK #BEVÆGELSE
#TEATER #MENNESKELIV #KULTUR
#KUNST #HÅNDVÆRK #FORUNDRING
10
JAN
2018

“Skanderborg” – et video- og lydværk

Posted By :
Comments : Off

“SKANDERBORG”
– et video- og lydværk

Fra tirsdag 9.1. til og med lørdag d. 13.1.

Værket “SKANDERBORG” er et video- og lydværk lavet af 19 elever fra Eriksminde Efterskole årgang 17/18. Værket er delt op i 5 sekvenser af 2 minnutters varighed som kører i loop. Værket afvikles henover Jane Balsgaards maleri ’Lyset over Skanderborg Sø.

Videoen er et slags portræt af Skanderborg, og ved at den projekteres op på maleriet, integreres video, maleri og bygning, og derved bliver alle tre dele til et samlet kunstværk.

Ligesåvel som videodelen af projektet forholder lydproduktionen sig til samme oplæg og derfor har alle involverede været underlagt de samme dogmer. Lyden siger noget om de ting som billedsiden ikke nødvendigvis kan, den giver en dybe og kan antyde ting som ligger udenfor billedet. Når man forholder sig til det endelige værk vil der ikke være en én til én oplevelse lyden og billedet imellem, men mere at lyden kommenterer billedsiden som igen kommenterer tilbage på lyden.

Selvom videokunsten har eksisteret på kunstscenen i mere end 40 år, bliver den stadigvæk betragtet som en ny kunstgenrer. I dag oplever vi videokunsten i tæt samspil med andre kunstarter, og den er blevet en fast del af den etablerede kunst på lige fod med maleri, skulptur og musik. Videomediet er ikke en fast størrelse, det er et redskab som kan bruges på mange forskellige måder. Fra en dokumentaristisk tilgang, hvor performances er blevet foreviget, over de mere filmiske metoder, hvor videoen afspejler en kunstnerisk idé. Et videoværk kan være båret af et skarpt koncept, med et politisk og/eller et idealistisk mål, det kan også være legende og fyldt med humor og sarkasme, hvor kunstneren forholder sig ironisk til sin omverden. Kunstnere bruger også mediet på en mere abstrakt måde, hvor det æstetiske, formen og rummet har stor betydning, og hvor videoværket afspejler en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

Mange videokunstnere arbejder med genrer der omhandler begreber som identitet, krop, køn og eksistens, et simpelt menneskeligt udtryk, en optik som unge mennesker let kan se deres eget liv igennem.

På Eriksminde Efterskole arbejder vi med videokunst som et fag på lige fod med bl.a. keramik og maleri, som bliver udbudt i vores kunst- og værkstedsfag.

Oplægget til eleverne i lød:

I skal lave et værk som tager udgangspunkt i Skanderborg,et geografisk værk, som forholder sig til tid og sted, individ og samfund, subjektivitet og objektivitet, generelt til det at være menneske gennem tid.

Værket skal bestå af minimum tre filmsekvenser, som alle skal kunne ses samtidig i transparente lag.

Arbejdstitler på lag skal være fortid, nutid og fremtid.

Fortid: skal bestå af gamle billeder el filmklip som I finder i arkivet.
Nutid: skal I selv ud og filme on location.
Fremtid: skal I filme jer selv i studie med Green screen baggrund.

I skal finde en metode hvor de tre lag spiller sammen og giver en form for mening.